Dokumenty vlády - 2006-10-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-10-25
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1196DOC54kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 Usnesení č.1197DOC50kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1198DOC56kBke Zprávě o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 3. čtvrtletí 2006
 Příloha č.1PDF20kBPříloha č.1 k usnesení č.1198
 Příloha č.2PDF102kBPříloha č.2 k usnesení č.1198
 Usnesení č.1199DOC88kBo Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011
 Usnesení č.1200DOC55kBo scénáři zavedení eura v České republice
 Usnesení č.1201DOC56kBk výsledku veřejného výběrového řízení na prodej aktiv státu ve společnosti AERO Vodochody a.s.
 Usnesení č.1202DOC50kBk výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2005
 Příloha č.1PDF3482kBPříloha č.1 k usnesení č.1202
 Usnesení č.1203DOC55kBk nutnosti aplikace zásady nediskriminace při zadávání veřejných zakázek v oblasti Informačních a komunikačních technologií (ICT)
 Usnesení č.1204DOC105kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. září do 30. září 2006
 Usnesení č.1205DOC58kBo postoupení pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a o prodeji majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín přímo určenému subjektu
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.1205
 Usnesení č.1206DOC51kBk Informaci o postupu při prodeji podílu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., ve společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.
 Usnesení č.1207DOC50kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy Generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) Jaap de Hoop Scheffera v České republice dne 30. října 2006
 Usnesení č.1208DOC50kBke Zprávě o průběhu pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Polské republice ve dnech 6. a 7. října 2006
 Usnesení č.1209DOC67kBo obeslání Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie
 Příloha č.1DOC28kBPříloha č.1 k usnesení č.1209
 Usnesení č.1210DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Polanská niva a Přírodní rezervace Polanský les
 Usnesení č.1211DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.1212DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.1213DOC49kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.1214DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.1215DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.1216DOC50kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.1217DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.1218DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.1219DOC49kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko
 Usnesení č.1220DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Národní přírodní rezervace Šerák - Keprník
 Usnesení č.1221DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Brouskův Mlýn
 Usnesení č.1222DOC53kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.1223DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší
 Usnesení č.1224DOC50kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Usnesení č.1225DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.1226DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.1227DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Usnesení č.1228DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní památky Mazurovy Chalupy
 Usnesení č.1229DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko
 Usnesení č.1230DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.1231DOC54kBk Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou
 Usnesení č.1232DOC56kBo přesunu problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě, koordinace regulatorní reformy v České republice a reformy a modernizace ústřední státní správy z Úřadu vlády na Ministerstvo vnitra
 Usnesení č.1233DOC52kBo zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
 Usnesení č.1234DOC52kBke Zprávě o plnění Národního Lisabonského programu 2005 až 2008 (Národního programu reforem České republiky)
 Usnesení č.1235DOC52kBo změně usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 604, o Strategii obnovy území postiženého mimořádnými záplavami na jaře 2006 a ke zlepšení podpory operativního řízení ochrany před povodněmi
 Usnesení č.1236DOC51kBo dalším postupu transformace zpravodajských služeb
 Usnesení č.1238DOC52kBo vnitrostátním koordinačním mechanismu pro přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 Usnesení č.1239DOC52kBo změně Statutu Výboru pro Evropskou unii
 Příloha č.1PDF462kBPříloha č.1 k usnesení č.1239
 Příloha č.2PDF94kBPříloha č.2 k usnesení č.1239
 Příloha č.3PDF131kBPříloha č.3 k usnesení č.1239
 Usnesení č.1240DOC50kBk problematice pozemků potřebných pro výstavbu vzletové a přistávací dráhy O6R-24L pro Letiště Praha - Ruzyně
 Usnesení č.1241DOC53kBo odvolání a jmenování zmocněnce vlády pro přípravu a uspořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice
 Usnesení č.1242DOC50kBo zrušení pověření řízením Státního zemědělského intervenčního fondu a o jmenování ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu