Dokumenty vlády - 1991-07-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1991-07-03
     Záznam z jednání
     Usnesení č.221k plánu hlavních úkolů vlády na 2. pololetí 1991
     Usnesení č.222k zásadám reformy a transformačním procesů systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod
     Usnesení č.223k informaci o postupu přesídlování krajanů z oblasti postižené černobylskou havárií ve smyslu usnesení vlády ČR č. 48 ze dne 20. února 1991 bod III/10
     Usnesení č.224k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou ČSFR a vládou PR o kulturní a vědecké spolupráci
     Usnesení č.225k návrhu na přístup ČSFR k úmluvám Rady Evropy, které upravují spolupráci v trestních věcech
     Usnesení č.226k návrhu na sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Italskou republikou
     Usnesení č.227k návrhu na zrušení usnesení okresního shromáždění v Opavě
     Usnesení č.228 + Po vyjádření k návrhům obecních zastupitelstev ve Frýdku - Místku a v Karviné na určení statutárními městy
     Usnesení č.229o některých změnách ve složení Legislativní rady vlády ČR