Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-07-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. července 2007 č. 816

k návrhu změn Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vládyVláda

I. schvaluje s účinností od 1. listopadu 2007

1. změny Legislativních pravidel vlády, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. změny Jednacího řádu vlády, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení;

II. ukládá

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů zajistit dodržování postupů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení,

2. vedoucímu Úřadu vlády zajistit zveřejňování návrhů právních předpisů, včetně věcných záměrů zákonů, zařazených v elektronické knihovně Úřadu vlády na Portálu veřejné správy,

3. ministru a předsedovi Legislativní rady vlády ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády zajistit uveřejnění úplného znění Legislativních pravidel vlády a úplného znění Jednacího řádu vlády na internetových stránkách Úřadu vlády;

III. doporučuje guvernérovi České národní banky a předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů postupovat podle bodu II/1 tohoto usnesení.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070718.0816.doc

Přílohy:
w070718a.0816.docw070718b.0816.doc