Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-04-11

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 11. dubna 2007 č. 366

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění pozdějších předpisů
(materiál č. 224)
Vláda

I. zrušuje podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bod č. 6/c části B přílohy usnesení vlády ze dne 31. ledna 1996 č. 95, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 120), (privatizační projekt ČD Drahstav, Olomouc - PP 62185, c/ Mechanizační středisko Olomouc);

II. mění podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v části nabyvatele a podmínek privatizace bod č. 19 části A přílohy usnesení vlády ze dne 16. března 2005 č. 314, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 210), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP 82594, Obytný dům č.p. 94 Tisová s pozemkem a příslušenstvím, v k.ú. Tisová, okres Tachov) tak, že se slova

„Nabyvatelé: Ing. Karel Novotný,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 580323/1401

Pavel Vojtuš,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 531221/181

Josef Havel,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 460428/184


Gustáv Šály,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 541001/3851

Jitka Horejšová,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 775614/2306

Milan Radocha,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 740719/5983

Marie Petruňová,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 506020/088“

nahrazují slovy:

„Nabyvatelé: Ing. Karel Novotný,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 580323/1401

Pavel Vojtuš,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 531221/181

Josef Havel,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 460428/184

Gustáv Šály,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 541001/3851

Alena Polanská,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 795111/2301

Milan Radocha,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 740719/5983

Marie Petruňová,
Tisová 94, Tisová,
r.č.: 506020/088“
V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y


a dále se slova

„Podmínky privatizace:
d) Každý z nabyvatelů kupuje ideální část majetku, a to:
nahrazují slovy:

„Podmínky privatizace:
d) Každý z nabyvatelů kupuje ideální část majetku, a to:
Ing. Karel Novotný 1054/4648
Gustáv Šály 689/4648
Alena Polanská 325/4648
Josef Havel 729/4648
Marie Petruňová 581/4648
Milan Radocha 581/4648
Pavel Vojtuš 689/4648“;

III. vydává rozhodnutí o privatizaci uvedená v části A, B, C a D přílohy tohoto usnesení;

IV. ukládá ministru financí zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I až III tohoto usnesení.Provedou:

ministři (zakladatelé),
ministr financíPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070411.0366.doc

Přílohy:
w070411a.0366.pdf