Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-02-28

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 28. února 2007 č. 175

ke Kontrolním mechanismům u bezúplatných převodů majetku
po bývalém Fondu dětí a mládeže v likvidaci
Vláda

I. bere na vědomí Kontrolní mechanismy u bezúplatných převodů majetku po bývalém Fondu dětí a mládeže v likvidaci, uvedené v části III materiálu č.j. 105/07;

II. schvaluje Zásady zajištění kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci, uvedené v příloze tohoto usnesení;

III. ukládá ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem financí

1. zabezpečit v souladu se zásadami uvedenými v bodě II tohoto usnesení provádění kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci,

2. informovat vládu do 31. března 2008 a dále vždy do 31. března každého kalendářního roku o průběhu kontrol podle bodu III/1 tohoto usnesení a jejich výsledcích za uplynulý kalendářní rok.


Provedou:

ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy,
ministr financí


Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070228.0175.doc

Přílohy:
w070228a.0175.doc