Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-06-07

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 7. června 2006 č. 680

k Vyhodnocení institucionálního zajištění členství České republiky
v Evropské unii a koordinace procesu rozhodování
v období od 1. května 2005 do 30. dubna 2006
V l á d a

I. m ě n í

1. usnesení vlády ze dne 28. dubna 2003 č. 427, k Návrhu na institucionální zajištění členství České republiky v Evropské unii a na koordinaci procesu rozhodování, ve znění usnesení vlády ze dne 3. září 2003 č. 853, usnesení vlády ze dne 17. září 2003 č. 918 a usnesení vlády ze dne 15. března 2006 č. 259, tak, že se zrušuje

a) Statut Výboru pro Evropskou unii,

b) Jednací řád Výboru pro Evropskou unii

schválené v bodě I/2 uvedeného usnesení,

2. usnesení vlády ze dne 13. dubna 2005 č. 415, k vyhodnocení dosavadní aplikace Směrnice vlády o postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU a materiálů Evropské komise Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky, tak, že se zrušuje příloha uvedeného usnesení Směrnice vlády o postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU a materiálů Evropské komise Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky;

II. s c h v a l u j e

1. Vyhodnocení institucionálního zajištění členství České republiky v Evropské unii a koordinace procesu rozhodování v období od 1. května 2005 do 30. dubna 2006 a další doporučení, obsažené v části III materiálu č.j. 907/06 (dále jen „Vyhodnocení“),2. Statut Výboru pro Evropskou unii, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení,

3. Jednací řád Výboru pro Evropskou unii, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení,

4. Směrnici vlády o postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU a materiálů Evropské komise Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky, uvedenou v příloze č. 3 tohoto usnesení;

III. u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) realizovat doporučení uvedená ve Vyhodnocení,

b) postupovat podle dokumentů uvedených v bodě II/2 až 4 tohoto usnesení,

2. ministru zahraničních věcí předložit vládě do 31. května 2007 vyhodnocení institucionálního zajištění členství České republiky v Evropské unii a koordinace procesu rozhodování v období od 1. května 2006 do 30. dubna 2007;

IV. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky

1. realizovat doporučení uvedená ve Vyhodnocení,

2. postupovat podle dokumentů uvedených v bodě II/2 až 4 tohoto usnesení.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv060607.0680.doc

Přílohy:
w060607a.0680.tifw060607b.0680.tifw060607c.0680.tif