Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-04-12

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 12. dubna 2006 č. 421

ke Zprávě o zajištění přípravy a realizace rychlostní silnice R35
na území Pardubického kraje
V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o zajištění přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje, obsaženou v části II materiálu č.j. 530/06;

II. s c h v a l u j e Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti, obsažené v části IV v příloze č. 1 materiálu č.j. 530/06;

III. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru dopravy ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí po schválení Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje zpracovat dokumentaci programu pro výstavbu rychlostní silnice R35, včetně souvisejících investic,

2. místopředsedovi vlády a ministru dopravy čtvrtletně informovat vládu o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje.Provedou:

místopředseda vlády a
ministr dopravy,
1. místopředseda vlády a
ministr financí

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv060412.0421.doc

Přílohy: