Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-11-30

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 30. listopadu 2006 č. 1370

o jmenování vládního zmocněnce pro kandidaturu České republiky
na umístění Evropského úřadu pro dohled
nad globálními navigačními družicovými systémy
Vláda

I. schvaluje Statut vládního zmocněnce pro kandidaturu České republiky na umístění Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy uvedený v příloze tohoto usnesení;

II. jmenuje pana Ing. Karla Dobeše s účinností od 1. prosince 2006 vládním zmocněncem pro kandidaturu České republiky na umístění Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy (dále jen „zmocněnec“);

III. bere na vědomí , že

1. aktivity zmocněnce v souladu se statutem uvedeným v bodě I tohoto usnesení finančně zajistí Ministerstvo dopravy,

2. bude-li kandidatura České republiky úspěšná, bude zmocněnec pokračovat v koordinaci příprav souvisejících s umístěním sídla Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy v Praze; v případě neúspěšné kandidatury funkce vládního zmocněnce zaniká.Provede:

předseda vlády


Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061130.1370.doc

Přílohy:
w061130a.1370.doc