Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-11-22

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 22. listopadu 2006 č. 1334

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění pozdějších předpisů
(materiál č. 222)
Vláda

I. vydává rozhodnutí o privatizaci uvedená v části A, B a C přílohy tohoto usnesení;

II. ukládá ministru financí zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I tohoto usnesení.Provedou:

ministři (zakladatelé),
ministr financíPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061122.1334.doc

Přílohy:
w061122a.1334.pdf