Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-08-25

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. srpna 2004 č. 806

o změně usnesení vlády ze dne 5. listopadu 2003 č. 1102, o změně funkčního zastoupení Ministerstva zemědělství v Ústřední povodňové komisi a o změně jejího statutu

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. m ě n í usnesení vlády ze dne 5. listopadu 2003 č. 1102, o změně funkčního zastoupení Ministerstva zemědělství v Ústřední povodňové komisi a o změně jejího statutu, tak, že se příloha uvedeného usnesení - Statut Ústřední povodňové komise - nahrazuje přílohou tohoto usnesení;

II. u k l á d á ministru životního prostředí zajistit distribuci Statutu Ústřední povodňové komise, uvedeného v bodě I tohoto usnesení příslušným subjektům podle povodňového plánu České republiky.Provede:

ministr životního prostředí

a předseda Ústřední povodňové
komisePředseda vlády
JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.
w040825a.0806.doc