Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-11-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. listopadu 2004 č. 1073

o změně Statutu Rady vlády pro národnostní menšinyV l á d a

I. m ě n í usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1034, o zřízení Rady vlády pro národnostní menšiny, tak, že se příloha tohoto usnesení - Statut rady vlády pro národnostní menšiny - mění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti

1. realizovat organizační a personální opatření vyplývajících z bodu I tohoto usnesení,

2. zveřejnit úplné znění Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny na internetových stránkách této rady.Provede:

místopředseda vlády a
ministr spravedlnosti a
předseda Rady vlády
pro národnostní menšiny

Na vědomí:

hejtmani,
primátoři statutárních měst

1. místopředseda vlády
Ing. Zdeněk Š k r o m a c h , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv041103.1073.doc

Přílohy:
w041103a.1073.doc