Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-12-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. prosince 2003 č. 1254

k novelizaci Bezpečnostní strategie České republiky

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e novelizovanou Bezpečnostní strategii České republiky uvedenou v části IV materiálu č.j. 1582/03;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí zveřejnit text Bezpečnostní strategie uvedené v bodě I tohoto usnesení.


Provede:

místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí