Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-03-12

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 12. března 2007 č. 210

k Revidovanému vnitrostátnímu koordinačnímu mechanismu
pro přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
Vláda

I. schvaluje Revidovaný vnitrostátní koordinační mechanismus pro přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, obsažený v části III materiálu č.j. 256/07 s úpravou podle připomínky vlády;

II. ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy postupovat v průběhu příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v souladu s revidovaným vnitrostátním koordinačním mechanismem uvedeným v bodě I tohoto usnesení a poskytnout součinnost místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správyPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070312.0210.doc

Přílohy: