Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-25

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 25. října 2006 č. 1239

o změně Statutu Výboru pro Evropskou unii
V l á d a

I. m ě n í usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 680, k Vyhodnocení institucionálního zajištění členství České republiky v Evropské unii a koordinace procesu rozhodování v období od 1. května 2005 do 30. dubna 2006, tak, že se zrušuje Statut Výboru pro Evropskou unii a Jednací řád Výboru pro Evropskou unii, schválené uvedeným usnesením;

II. s c h v a l u j e Statut Výboru pro Evropskou unii, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení;

III. b e r e n a v ě d o m í

1. Jednací řád Výboru pro Evropskou unii, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení,

2. Jednací řád Výboru pro Evropskou unii (pracovní úroveň), uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení;

IV. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy postupovat podle dokumentu uvedeného v bodě II tohoto usnesení.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061025.1239.doc

Přílohy:
w061025a.1239.pdfw061025b.1239.pdfw061025c.1239.pdf