Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-09-25

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 25. září 2006 č. 1092

o souhrnném návrhu finančního zabezpečení příprav a výkonu funkce
předsednictví České republiky v Radě Evropské unie na rok 2007 a
k rámcovému výhledu tohoto finančního zabezpečení na léta 2008 a 2009
V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í rámcový výhled finančního zabezpečení příprav a výkonu funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie na léta 2008 a 2009, obsažený v části IV (příloze č. 1) materiálu č.j. 1362/06;

II. s c h v a l u j e souhrnný návrh finančního zabezpečení příprav a výkonu funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie na rok 2007 ve výši 400 697 tis. Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou součástí rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky na rok 2007.


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv060925.1092.doc

Přílohy: