Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-17

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 17. ledna 2007 č. 57

k návrhu změn Jednacího řádu vlády
Vláda

I. schvaluje s účinností od 18. ledna 2007 změny Jednacího řádu vlády, uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. ukládá

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit dodržování postupů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení,

2. ministru a předsedovi Legislativní rady vlády zajistit ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády uveřejnění úplného znění Jednacího řádu vlády na internetových stránkách Úřadu vlády;

III. doporučuje guvernérovi České národní banky a předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů postupovat obdobně podle bodu II/1 tohoto usnesení.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070117.057.doc

Přílohy:
w070117a.057.doc