Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-02-21

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 21. února 2007 č. 122

o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb.,
kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu
na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků
romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb.
Vláda

I. schvaluje návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb., s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády;

II. ukládá ministryni a předsedkyni Rady vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s ministrem kultury

1. vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení,

2. předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu.Provedou:

předseda vlády,
ministryně a předsedkyně Rady vlády
pro národnostní menšiny,
ministr kultury


Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070221.0122.doc

Přílohy: