Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-03-12

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 12. března 2007 č. 209

k Vyhodnocení dosavadních příprav státní správy na výkon funkce
předsednictví České republiky v Radě Evropské unie za rok 2006
Vláda

I. bere na vědomí Vyhodnocení dosavadních příprav státní správy na výkon funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie za rok 2006, obsažené v části III materiálu č.j. 255/07;

II. ukládá

1. místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti

a) předložit Výboru pro Evropskou unii do 30. dubna 2007 plán přípravy předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále jen „Rada“) pro léta 2007 - 2008 a v přípravách předsednictví postupovat v souladu s tímto plánem,

b) předložit vládě do 31. ledna 2008 na základě podkladů resortů vyhodnocení příprav státní správy na výkon funkce předsednictví České republiky v Radě za rok 2007,

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zpracovat a předložit do 30. listopadu 2007 místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti podklady k vyhodnocení příprav státní správy na výkon funkce předsednictví České republiky v Radě za rok 2007.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070312.0209.doc

Přílohy: