Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2002 č. 286

k převodu příslušnosti hospodaření s nemovitostmi v majetku
České republiky


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s bezúplatným převodem příslušnosti hospodaření s nemovitostmi v majetku České republiky z České konsolidační agentury na jiné organizační složky státu podle přílohy tohoto usnesení;

II. u k l á d á ministru financí uložit České konsolidační agentuře zajistit bezúplatný převod příslušnosti hospodaření s nemovitostmi v majetku České republiky z České konsolidační agentury na organizační složky státu podle přílohy tohoto usnesení.


Provede:
ministr financí
Návrh na převod příslušnosti hospodaření s nemovitostmi
v majetku České republiky z České konsolidační agentury
na organizační složky státu

Objekt
katastrální území
číslo LV
přejímající subjekt
pořizovací cena v Kč*)
Liberec, Třída 1. máje 26Liberec3063Ministerstvo životního prostředí112 908 850,51
Praha, Voctářova 5-7 a 9-11Libeň1986Ministerstvo financí337 949 452,01
Praha, Jindřišská 34Nové město392Úřad vlády (pro Institut státní správy) 88 190 648,94
Malšovice u HK, Úprkova 30Malšovice8282Ministerstvo vnitra 10 567 700,96
Jablonec n. Nis.,Dolní nám.397Jablonec n. Nis.6993Puncovní úřad 31 068 985,69

*)cena, za níž ČKA odkoupila nemovitost v souladu se Smlouvou o plánu restrukturalizace