Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-25

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. listopadu 2002 č. 1188

k návrhu na sjednání obecné Smlouvy ISDA a jejího Dodatku
mezi Ministerstvem financí a zahraniční bankou


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í se sjednáním obecné Smlouvy International Swap Dealers Association, Inc. dále jen („ISDA“) a jejího Dodatku mezi Ministerstvem financí a zahraniční bankou (dále jen „Dodatek“), obsažené v části III materiálu č. j. 1535/02;

II. z m o c ň u j e ministra financí po dohodě s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí sjednávat Smlouvy ISDA a jejich Dodatky, které se nebudou zásadně věcně odchylovat od Dodatku obecné smlouvy podle bodu I tohoto usnesení, a to bez jejich předkládání vládě.Provedou:

ministr financí,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcíPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.